Výcvik na skupiny B96 a B+E

Jezdíte s vozidlem do 3,5 tuny, máte za sebou přívěsný vozík a netušíte, jestli Vaše řidičské oprávnění stačí k řízení této soupravy?

Tady je několik rad právě pro Vás.

Nejprve obecné rozdělení dle toho, s čím jedu a co táhnu na kouli za sebou :

 • a) osobní auto do 3500 kg a vlek do celkové hmotnosti 750 kg = souprava maximálně 4250 kg – pro řízení stačí jen skupina B
 • b) osobní auto a vlek nad 750 kg, ale v součtu souprava maximálně 3500 kg – pro řízení stačí jen skupina B
 • c) osobní auto a vlek nad 750 kg, v součtu pak souprava maximálně 3500 – 4250 kg – pro řízení je nutná skupina B96
 • d) osobní auto a vlek s hmotností nad 750 kg a do 3500 kg, v součtu souprava maximálně 4250 kg až 7000 kg– pro řízení je nutná skupina B+E

POZOR! Za jízdu bez řidičského oprávnění riskujete pokutu 25000-50000 Kč, 4 trestné body a zákaz řízení na 1-2 roky. Není tedy podstatné, zda okamžitá hmotnost je do 3,5 tuny – pokud je v dokladech součet hmotností vyšší, pak jen standardní „Béčko“ nestačí!

Při určování jaké oprávnění budeme při řízení potřebovat se vždy vychází ze součtu nejvyšších povolených hmotností tažného i přípojného vozidla. Nezáleží na jejich okamžitém zatížení!

 

Pozor – jeden smutný příklad z řidičské praxe:  https://www.novinky.cz/finance/317653-nemel-ridicak-na-vozik-dostal-pokutu-25-tisic-a-zakazali-mu-rizeni.html

Přečtěte si následující rady raději hloupě dvakrát. Je to pořád lepší než se jednou a chytře připravit o řidičák:

Co a s čím lze táhnout lze snadno najít ve vyhlášce č.341/2002 Sb. Alespoň ty nejdůležitější zásady pro každého řidiče soupravy lze shrnout do následujících bodů:

 • všechny potřebné údaje hledejte v dokladech tažného vozidla i přívěsného vozíku. V technickém průkazu automobilu jsou údaje o největší povolené hmotnosti nebrzděného a brzděného vozíku odděleny pomocí lomítka.
 • Pro brzděný přívěs skupiny O2, tedy nad 750 kg, platí, že jeho okamžitá hmotnost nikdy nesmí přesáhnout nejvyšší povolenou hmotnost brzděného přívěsu uvedenou v dokladech tažného vozidla. Lze tedy táhnout i vozík dokladově těžší, ale nesmí být naložený přes limit tažného automobilu!
 • Respektujte hodnotu svislého zatížení tažné koule. Obvykle se jedná o hodnotu 50-100 kg. Pokud se náklad naloží převážně na zadek vozíku, oje má snahu auto za jízdy zvedat a snižovat tak stabilitu soupravy. V extrémním případě je taková souprava prakticky neovladatelná!
 • Pokud přípojné vozidlo omezí svými vnějšími rozměry výhled směrem dozadu, pak je nutné doplnit auto zpětnými zrcátky s větším vyložením.
 • U vozidel kategorií M1G a N1G (terénní vozidla) smí okamžitá hmotnost brzděného vozíku skupiny O2 činit 1,5 násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla.

A protože opakování je jak známo matkou moudrosti, tak ještě jednou a z úplně jiného pohledu: – nová úprava je tedy vlastně možností navíc a nikoliv omezením, protože při vleku nad 750 kg dřív musela být souprava do 3,5 t, aby stačilo „béčko“, což platí i teď. Teď navíc platí ustanovení o tom, že s vlekem o celkové hmotnosti do 750 kg a autem o hmotnosti 3500 kg můžete jen s řidičákem skupiny B řídit soupravu až do celkové hmotnosti 4250 Kg. Pokud už ale vlek bude mít celkovou hmotnost nad 750 kg a hmotnost soupravy bude více jak 3500 kilogramů, ale zároveň méně než 4250 kilogramů, tak stačí rozšíření na skupinu „B96“ a není potřeba skupina B+E. Pokud má vaše souprava celkovou hmotnost vyšší než 4250 kg, pak vás již rozšíření na skupinu B+E nemine…

A co vás čeká, pokud se již rozhodnete pro výuku a výcvik na skupinu B+E:

 • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
 • žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • zdravotní způsobilost (doložená lékařským potvrzením)
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Výcvik:

 • Klasický rozšiřující výcvik – 1 měsíc
 • individuální výcvik – 1 měsíc

Teorie:

 • 2 hodiny předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina o ovládání a údržbě
 • 6 hodin teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny zdravotnické přípravy
 • 3 hodiny opakování a přezkoušení

Praxe:

 • 8 hodin řízení vozidla s přívěsem
 • 2 hodiny výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny zdravotnická příprava

1 vyučovací hodina = 45 minut

Praktický výcvik v řízení vozidla se připouští pouze 2 hodiny denně.

Zkouška:
Závěrečné zkoušky se provádí na Městském úřadě v Uherském Hradišti, odboru dopravy, Revoluční 1023. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz a řidičský průkaz. Pokud nevlastní občanský průkaz, pak musí doložit pas. Před zkouškou musí na místě zaplatit v hotovosti správní poplatek 700 Kč.

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí: zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test s 25 otázkami) a zkoušky z praktické jízdy v délce 0,5 hodiny.
A co čeká a nemine ty, kterým stačí jen řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu, tedy tzv. B96:

 • věk 18 let (v den ukončení výcviku)
 • žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • zdravotní způsobilost (doložená lékařským potvrzením)
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • trvalý nebo přechodný pobyt v České republice
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Výcvik:
minimálně jednou si zajezdíme tak, aby se žadatel seznámil s ovládáním soupravy, vyzkoušel si její chování a hlavně si zkusil zacouvat všemi způsoby na místa na parkovištích.
Zkouška:
Závěrečné zkoušky se provádí na Městském úřadě v Uherském Hradišti, odboru dopravy, Revoluční 1023. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz a řidičský průkaz. Pokud nevlastní občanský průkaz, pak musí doložit pas. Před zkouškou musí na místě zaplatit v hotovosti správní poplatek 700 Kč.

Zkouška se skládá pouze z praktické jízdy v délce 30 minut, kdy dotyčný uchazeč musí odhodit všechny své dosud praxí získané zlozvyky a předvést komisaři to nejlepší, co v něm je. Výhodou je i fakt, že neúspěšná zkouška neznamená automaticky ztrátu dosavadního řidičského oprávnění.

 

DSCN2373

Právní informace:
Změna vyhrazena. Informace na webu mohou být kdykoliv změněny, doplněny nebo zestručněny. Některé informace mohou zestárnout a pozbýt platnosti, aniž by nutně musely být na webu aktualizovány. Informace i chod webu jsou bez záruky. Škody způsobené případnou chybou na webu nelze vymáhat.